logo-samandehi

درد پستان

درد پستان

درد زنگ خطر بسياري از بيماريها است و معمولا بعنوان واكنش بدن نسبت به هر گونه بيماري در نظر گرفته ميشود.

گاهي درد، خود بعنوان يك بيماري باعـث مراجعه بيمار به پزشك ميشود اما واقعيت اين…

این مطلب توسط ادمین در تاریخ 07 ام سپتامبر 2017ارسال شده است.

جهت مطالعه درد پستان به سمت پایین اسکرول کنید.

درد پستان

درد پستان

درد زنگ خطر بسياري از بيماريها است و معمولا بعنوان واكنش بدن نسبت به هر گونه بيماري در نظر گرفته ميشود.

گاهي درد، خود بعنوان يك بيماري باعـث مراجعه بيمار به پزشك ميشود اما واقعيت اين است كه در بسياري از مـوارد درد تنها يك نشانه از وجود اختلال در عملكرد اعضا يا سلول بدن مي باشـد . بهرحـال آنچه لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است كه گاهي درد بـه خـاطر تغييـرات طبيعي در بدن رخ ميدهد و الزاما نشانه بيماري نيـست. بعنـوان مثـال بعـضي از زنان قبل از شروع عادت ماهيانه دچار دردهايي ميشوند كـه خودبخـود و پـس از شروع دوره ماهانه بهبود مييابد. ايـن درد نمونـهاي از مـواردي اسـت كـه در اثـر واكنش بدن به هورمونها ايجاد شـده و نـه تنهـا بـه عنـوان بيمـاري نيـست بلكـه قسمتي از بيماري هم تلقي نميگردد.

يكي از شايعترين دلايل مراجعه بيماران به درمانگاه زنان و داخلي درد پـستان ميباشد.(۳۶ در صد از دلايل مراجعه به كلينيك براي مشكلات پستاني بـه دليـل درد پستان اسـت. درد پـستان باعـث اضـطراب بـسياري از بـانوان مـي گـردد و خصوصاً براي درصد بالائي از شاغلين فعال در حيطه هاي اجتماعي باعـث كـاهش بازده كاري ميگردد. از طرفي وجود اين درد باعث اختلالات زيادي در مسائل جنسي افراد ميشود. بنابراين اضطراب و مسائل مختلف ناشي از درد سبب كاهش كيفيت زندگي زنـان ميشود.

علت درد پستان:

شايعترين علت درد پيش از يائسگي واكنش به تغييرات هورمـوني اسـت . ايـن حالت باعث بروز دردهاي دورهاي در ارتباط با عادت ماهيانه ميشود. ممكن اسـت  بيماريهاي پستان ـ معاينه باليني و روشهاي تشخيصي همراه با اين دردها اختلالات و بينظميهاي قاعدگي نيـز ديـده شـوند. دردهـاي دورهاي اغلب قبل از شروع هـر دوره عـادت ماهيانـه ايجـاد ميـشوند و بـا شـروع خونريزي يا در اوايل عادت ماهيانه، تخفيف مييابند. اين دردها خفيف بـوده و بـه صورت درد و حساسيت همراه با سنگيني پستان حس ميشوند، عمـدتاً در نيمـه خارجي پستانها احساس ميشوند. شدت اين دردهـا ثابـت نيـست و در دوره هـاي مختلف متفاوت است و حتي ممكن است تا چند سـال ادا مـه يابـد.

گـاه فعاليـت فيزيكي باعث تشديد درد ميشود. در بـسياري مـوارد درمـان درد پـستان الزامـي نيست و فقط زماني كه درد اختلال در فعاليت روزمره ايجاد كند، درمان ضـروري است. گرچه كه در بيشتر موارد با اطمينان بخشي و بدون دارو مـي تـوان بيمـار را تسكين داد.گاهي تودههاي پستاني و بيماريهاي خـوش خـيم يـا بـدخيم پـستان ميتوانند درد ايجاد كنند. البته درد در اين موارد حالـت دورهاي نداشـته و بـدون هيچ علامت ديگري ديده ميشود.

داروها هم ميتوانند باعث درد پستان شوند. فنوتيازينها از اين دسته هستند. درد ميتواند منشا قلبي، عضلاني و اسكلتي داشته باشد. در اين موارد نيـز درد سيكليك و دورهاي نيوده و با رفع مشكل زمينهاي اصلاح ميشود.

ضربه هاي وارده بر سينه دليل ديگر دردهاي غير دورهاي پستان است.

اقدامات لازم در صورت درد پستان:

لازم است هر بيمار دچار درد پستان به پزشك مراجعه نموده و تحـت معاينـه قرار گيرد. بر حسب شرايط بيمار پزشك از روشـهاي تشخيـصي اسـتفاده ميكنـد . بايد بدانيم كه درخواست سونوگرافي يا ماموگرافي يا هر اقدام ديگر دليل به شـك و يا مطرح بودن بدخيمي نيست اهميت خاصي برخوردار است.

براي شروع درمان در درد پستان بايد از عدم وجود سرطان اطمينان حاصل كرد . خط اول درمان كه تا ۷۵ درصد بهبودي ايجاد ميكند ،اطمينان بخشي صحيح به بيمار مبني بر عـدم وجود سرطان است.

 

به منظور برخورداری از خدمات مشاوره سلامت رایگان و درمان بیماری خود در یکی از کلینیک های مجازی سیناطب فرم پر کرده و منتظر تماس مشاورین ما بمانید.

کلینیک های مجازی سیناطب

ساير مطالبي که شايد از خواندن آنها لذت ببريد!

مطالبي که در ذيل مشاهده ميکنيد نزديک ترين مطالب از لحاظ محتوايي به مقاله اي است که آنرا مطالعه کرديد...

    شما هم نظر بدهید...

سلام.لطفا با شماره 02333343222 تماس بگیرید....

ادمین

سلام وقت بخیر بنده ۳۱ سالمه و از بچگی تعرق شدید دست و پا داشتم واقعا دیگه کلافه شدم آیا درمانی برا یژ این بیما...

رعنا

سلام با شماره 02333343222 تماس بگیرید جهت دریافت مشاوره...

ادمین

در خبرنامه بیتفا عضو شوید!

با عضویت در بیتفا، آخرین نوشته‌های بیتفا، پیشنهادهای ویژه و برخی مطالب آموزشی را در ایمیل خود دریافت کنید.

محبوب ترین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

طراحی و کدنویسی این سایت تماما با تیم بیتفا بوده و هرگونه کپی برداری حرام بوده و مورد رضایت ما نمی باشد. جهت خرید قالب تماس بگیرید.

09370245225

b i t f a c o @ g m a i l . c o m