ده نکته مهم درباره داروهای هومیوپاتی

ده نکته مهم درباره داروهای هومیوپاتی

ده نکته مهم درباره داروهای هومیوپاتی : ادعای تمامی مخالفین هومیوپاتی آن است که « داروهای هومیوپاتی تاثیری بیش از دارو نما ندارند» .این مقاله با ارائه نمونه هایی  از پژوهشها ی هومیوپاتی  که نشانگر کارایی این داروها  در…

این مطلب توسط ادمین در تاریخ 13 ام نوامبر 2015ارسال شده است.

جهت مطالعه ده نکته مهم درباره داروهای هومیوپاتی به سمت پایین اسکرول کنید.

ده نکته مهم درباره داروهای هومیوپاتی

ده نکته مهم درباره داروهای هومیوپاتی

ده نکته مهم درباره داروهای هومیوپاتی : ادعای تمامی مخالفین هومیوپاتی آن است که « داروهای هومیوپاتی تاثیری بیش از دارو نما ندارند» .این مقاله با ارائه نمونه هایی  از پژوهشها ی هومیوپاتی  که نشانگر کارایی این داروها  در انسان ، حیوانات ، گیاهان و محیط های آزمایشگاهی  است ، درستی این ادعا ی مخالفین را به چالش میکشد و به ده نکته اشاره می کند که  حاکی ازنادرستی این ادعا است .

تمامی این نکات برپایه پژوهش های متعددی بیان می شود که در این مقال اختصارا تنها به یک نمونه برای هر نکته بسنده می کنم :

به بررسی این نکات  می پردازیم


 

 

نکته اولمتاآنالیزهای متعددی  کارایی داروهای هومیوپاتی را به اثبات می رسانند از جمله :

Arzneimittel-Forschung 2005,Vol 55,25-29 : Treatment of Vertigo with a Homeopathic ComplexRemedy Compared with Usual treatment ; a Meta-Analysis of Clinical Trials

 

این متاآنالیز به بررسی  مطالعات انجام یافته پیرامون داروی هومیوپاتی « ورتیگوهیل » در درمان سرگیجه  در مقایسه با داروهای طب رایج « بتا هیستین ، دیمن هیدرینات و جینکوبیلوبا »  می پردازد.تاثیر این دارو در ۱۳۸۸ بیمار بررسی شد و  مشخص گردید که تاثیرداروی هومیوپاتی  در هیچ یک از معیار های درمانی  کمتر از داروهای طب رایج نیست و در نهایت تحمل و کارایی خوب این داروی هومیوپاتی در درمان سرگیجه تائید شد.

در این مرور سیستماتیک  داروی هومیوپاتی  در رقابت با داروهای طب رایج و نه دارونما  کارایی خود را نشان می دهد  :

آیا دارونما (به ادعای مخالفین)  می تواند «در مقایسه با داروهای طب رایج » تاثیری برابر نشان دهد؟

 

***********************************************************************

 

  نکته دوم- یکی از معیار های دقت در  اجرای  کارآزمایی ها  « تکرار پذیری » و «تکثیر پذیری »

 

Repeatability  &   Reproducibility

نتیجه آزمون  است .در مقاله « درمان بیماری های آلرژیک به روش هومیوپاتی » تنها درمبحث   درمان بیماریهای آلرژیک توسط داروهای هومیوپاتی  ، هفت  متاآنالیز ارائه شد  که همگی موید کارایی داروهای هومیوپاتی در درمان بودند.

 

آیا اثر دارونما  نیز  قابلیت «تکرار پذیری»در مطالعات متعدد را دارد ؟ به گونه ای که در« مرورهای سیستماتیک موضوعی »نیز این تاثیر به اثبات برسد ؟

**************************************************************************

نکته سوم  تاثیر داروهای هومیوپاتی در درمان برخی بیماریهای  دشوار نیز مشخص شده است:

International Journal of Oncology, 2003,23; 975-982 :  Ruta 6 Selectively Induces Cell Death in Brain Cancer Cells but Proliferation in Normal Peripheral Blood Lymphocytes: a Novel Treatment for Human Brain Cancer

این تحقیق که در مجله تخصصی اونکولوژی به چاپ رسده از تاثیر خوب داروی هومیوپاتی « روتا» در درمان  اختصاصی  سلولهای سرطان مغز خبر  می دهد و پیشنهاد می کند که در درمان این سرطانها خصوصا نوع گلیوما از این دارو استفاده شود.

آیا دارونما میتواند در درمان بیماری های مهمی چون سرطان مغز مفید واقع شود ؟

****************************************************************************

 

 نکته چهارم مطالعات آزمایشگاهی نیز تاثیر داروهای هومیوپاتی  رانشان می دهد:

Immunol Invest , 2006,35, 1, 19-27  : Effect of the Homeopathic Preparation Engystol  on Interferon-gamma Production by T-Lymphocytes

 

در این مطالعه که در مجله تخصصی ایمونولوژی به چاپ رسیده میزان تولید اینترفرون-گاما  توسط سلولهای  تی لنفوسیت  پس از استفاده از داروی هومیوپاتی  به میزان  حداقل ۲۰٫۹% و حداکثر ۲۴%  در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت.

آیا دارونما  میتواند سبب تغییر مشهود در مطالعات آزمایشگاهی شود؟

***************************************************************************

نکته  پنجم- -کارایی داروهای هومیوپاتی در درمان بیماربهای حاد کودکان وشیرخواران  مشخص شده است:

 

Pediatrics Vol 93, 1994, 719-725 : Treatment of Acute Childhood Diarrhea with Homeopathic Medicine

تاثیر داروهای هومیوپاتی در درمان کودکان شش ماهه الی پنج ساله مبتلا به اسهال حاد دراین کارآزمایی که درمجله تخصصی  کودکان به چاپ رسید  طی آزمونی دوسویه کور (۰٫۵  >  پی ) مشخص گردید.

آیا دارونما  می تواند سبب درمان بیماری حاد کودکان شیرخوار گردد؟

 

***************************************************************************

نکته ششم اثر داروهای هومیوپاتی  بر روی حیوانات نیز مشخص شده است:

Human Toxical 1987,6, 315-350 :    a Study of the Effect of Decimal and Centesimal Dilutions of Arsenic on the Retention and Mobilisation of Arsenic in the Rat

 

تاثیر موفق داروهای هومیوپاتی در توان های متفاوت  بر روی موش صحرایی در افزایش دفع متابولیت آرسنیک در مقایسه با گروه کنترل  دراین مطالعه که در مجله تخصصی سم شناسی به چاپ رسیده ، نشان داده می شود.

آیا دارونما می تواند سبب تغییرات محسوس آزمایشگاهی در حیوانات گردد؟

**************************************************************************

 

نکته هفتم در آزمون های متعددی تاثیر داروهای هومیوپاتی در گیاهان به اثبات رسیده:

Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd, 2004,5,281-292 : Growth Stimulation of Dwarf Peas through Homeopathic Potencies of Plant Growth Substances

 

در این کارآزمایی تاثیر داروهای هومیوپاتی در افزایش رشد “نخود فرنگی” در مقایسه با گروه کنترل مشخص  گردید.

آیا دارونما می تواند موجب افزایش رشد گیاه شود؟

 

آیا با وجود |پژوهش های مثبت  هومیوپاتی  خصوصا در در کودکان شیر خوار ، حیوانات ، گیاهان  ومحیط های آزمایشگاهی  که شائبه  ” تلقین پذیری ” ویا  “تاثیر روانی مشاوره پزشک هومیوپات ”  در این مطالعات  وجود ندارد  باز هم میتوان  داروهای هومیوپاتی را دارونما نامید؟

 

***********************************************************************

نکته هشتم غالبا داروهای هومیوپاتی در صورت تجویز صحیح به بیمار ابتدا سبب “تشدید ”  خفیف علامت  وی شده سپس منجر به درمان آن علامت می شوند ، پروسه ای که در هومیوپاتی بنام اگرویشن معروف است  و اتفاقا در کارآزمایی های متفاوتی به آن اشاره شده  ، وقوع آن مورد تائید قرار گرفته است:

Lancet ,1986,881-886 : Is Homeopathy a Placebo Respons?

 

آیا دارونما می تواند ابتدا سبب “تشدید” علامت بیمار و سپس درمان آن گردد؟

************************************************************************

نکته نهم تغییرات مشهود میکروسکوپی در بافت ها پس از درمان توسط داروهای هومیوپاتی ثبت شده است :

 

Microvasc Res ,2005,69(1-2) ,6-10 : Microcirculatory Effects of a Homeopathic Preparation in Patients with Mild Vertigo :  an Intravital Microscopic Study

 

در این کارآزمایی که در مجله تخصصی ” تحقیقات میکروواسکولار” به چاپ رسیده پس از تجویز یک داروی هومیوپاتی در بیماران با شکایت سرگیجه  ، نه تنها بیماران از لحاظ بالینی درمان شدند   بلکه در بررسی میکروسکوپی عروقی آنها تغییرات ذیل مشاهده شد:

”  ۱- افزایش میزان حرکت  اریتروسیت ها در ونول ها  و آرتریول ها ۲- افزایش   وازوموشن ۳- کاهش خفیف هماتو کریت  ۴- افزایش نسبی فشار اکسیژن ”  .  هیچ یک از این تغییرات در گروه کنترل مشاهده نشد. در بخش نتیجه گیری این مطالعه  می خوانیم :  « این اطلاعات  حاکی از تاثیر فارماکولوژیک داروی هومیوپاتی در میکروسیرکولاسیون  طی درمان است»

آیا دارونما  می تواند ضمن درمان بیماری  سبب تغییرات بافتی میکروسکوپی نیز گردد؟

 

**************************************************************************

نکته دهم نظیر طب گیاهی  بسیاری از داروهای هومیوپاتی  بصورت عصاره خالص ماده گیاهی ( بدون رقت)  تجویز می گردند از جمله داروهایی چون Valerian   ,   Hypericum  ,  Damiana که اثر بخشی آنها در پژوهش های متعدد حیطه طب گیاهی(Herbal Medicine) به اثبات رسیده است.

 

آیا  معقول است  که عصاره خالص گیاهان دارویی را “دارونما ” بنامیم ؟

 

سخن پایانی :

تمامی نکات بالا مستند به پژوهش هایی بود که تعمدا از مجلات تخصصی  غیر هومیوپاتی انتخاب  گردید.

برای هریک از نکات  مذکور نمونه های  دیگری از پژوهش ها قابل ارائه است .

با توجه به تعدد  مطالعات  انجام یافته ونیزتفاوت حیطه های  تحقیقی پاسخ گویی به پرسشهایی که در انتهای هریک از نکات ده گانه طرح گردید چندان دشوار نیست !

چه می فرمایند :

چون شود از رنج و علت دل سلیم

طعم صدق و کذب را گردد علیم


 

دکتر علیرضا طلوع بهبود

عضو اتحادیه بین المللی پزشکان هومیوپات و انجمن هومیوپاتی ایران

 

به منظور برخورداری از خدمات مشاوره سلامت رایگان و درمان بیماری خود در یکی از کلینیک های مجازی سیناطب فرم پر کرده و منتظر تماس مشاورین ما بمانید.

کلینیک های مجازی سیناطب

ساير مطالبي که شايد از خواندن آنها لذت ببريد!

مطالبي که در ذيل مشاهده ميکنيد نزديک ترين مطالب از لحاظ محتوايي به مقاله اي است که آنرا مطالعه کرديد...

    شما هم نظر بدهید...

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

در خبرنامه بیتفا عضو شوید!

با عضویت در بیتفا، آخرین نوشته‌های بیتفا، پیشنهادهای ویژه و برخی مطالب آموزشی را در ایمیل خود دریافت کنید.

محبوب ترین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

طراحی و کدنویسی این سایت تماما با تیم بیتفا بوده و هرگونه کپی برداری حرام بوده و مورد رضایت ما نمی باشد. جهت خرید قالب تماس بگیرید.

09370245225

b i t f a c o @ g m a i l . c o m