عفونت های پستان در دوران شیردهی

عفونت های پستان در دوران شیردهی :

التهاب و عفونت پستان در دوران شیردهی شایع است. بـسیاری از مـادران شـیرده دچـار ایـن مـشكل میشوند. توجه و مراقبت كافی از پستان در دوران حاملگی و شـیردهی…

این مطلب توسط ادمین در تاریخ 10 ام سپتامبر 2017ارسال شده است.

جهت مطالعه عفونت های پستان در دوران شیردهی به سمت پایین اسکرول کنید.

عفونت های پستان در دوران شیردهی

عفونت های پستان در دوران شیردهی :

التهاب و عفونت پستان در دوران شیردهی شایع است. بـسیاری از مـادران شـیرده دچـار ایـن مـشكل میشوند. توجه و مراقبت كافی از پستان در دوران حاملگی و شـیردهی مـیتوانـد شانس ابتلا به این عفونت ها را كاهش دهد.

این مراقبتها شامل بهداشت مناسب، جلوگیری از پرشدن شیر در پستان و جلوگیری از بروز خراش های نـوك پـستان است.

در دوران شیردهی اسـتحمام روزانـه بـرای بهداشـت پـستان هـا بـسیار مفیـد است.

خـشكی نـوك پستان سبب شكنندگی و ایجاد ترك میشـود بنـابراین توصـیه میـشود در اتمـام شیردهی نوك پستان با یك قطره شیر چرب شـود. مطالعـات نـشان داده تفـاوتی بین استفاده از چرب كننده ها و شـیر مـادر بـرای چـرب نمـودن نـوك پـستان و پیشگیری از بروز شقاق نوك پستان وجود ندارد.

نحوه شیردهی در سلامت پستان و پيشگيري از بروز عفونتهاي پستان موثر است. عامل ميكروبي شـايع در بروز عفونتهاي پستان، نوعي باكتري بنـام “اسـتافيلوكوك اورئـوس” اسـت. كـه معمولا از طريق خراش هاي نوك پستان وارد پستان ميشود. وجود شير در پـستان محيط غذايي مناسبي براي رشد ميكـروب فـراهم مـيكنـد و بـه تـدريج تهـاجم ميكروب به قسمتهاي اطراف باعـث گـسترش بيمـاري در پـستان مـيشـود.

در مراحل اوليه بيماري عفونت به قسمت كـوچكي از پـستان محـدود اسـت ولـي بـا پيشرفت بيماري قسمتهاي ديگر پستان نيز درگير ميشـوند بنـابر ايـن تـا حـد امكان بايد از بروز خراشهاي نـوك پـستان جلـوگيري كـرد. شـيردادن بـه روش صحيح به نوزاد ميتواند از بروز اين خراش ها جلوگيري كند. همچنـين در صـورت بروز اين خراشها تخليه مكرر پستان از شير و رعايت بهداشت نوك پـستان بـراي جلوگيري از عفونت پستان بايد انجام شود رعایـت بهداشـت پـستانها در دوران شـیردهی و بـارداری شـانس ابـتلا بـه عفونت های پستان را در دوران شیردهی كاهش میدهد. مادران شیرده در دو مرحله از دوران شیردهی (در طی ماه اول شـیردهی بعـد از اولین حاملگی و در زمان گرفتن كودك از شیر) مـستعد ابـتلا بـه عفونـتهـای پستان هستند.

عفونت پستان در طی ماه اول شیردهی بعد از اولین حاملگی: در این زمان بـه خاطر عدم آگاهی و تجربه كافی مادر نـوك پـستانهـا بیـشتر در معـرض صـدمه هستند. بهداشت پستان ها كمتر رعایت میشود و مراقبت كـافی از پـستانهـا بـه عمل نمی آید. به این ترتیب حدود ۷۵ %از آبسه های پـستان در دوران شـیردهی، درماه اول پس از زایمان اتفاق میافتند.

به مادران جوان توصیه میشود:

*هنگام شیردادن به نوزاد قسمت هاله و نـوك پـستان را وارد دهـان نـوزاد كنند زیرا در صورتی كه فقط نوك پستان وارد دهان نـوزاد شـود احتمـال ایجاد خراشهای نوك پستان بیشتر است.

*استحمام روزانه به منظور حفظ نظافت و بهداشت پستانها و چرب نمـودن نوك پستان با یك قطره از شیر مادر به منظور جلوگیری از ترك آن

*در مواقع گرسنگی به نوزاد شیر داده شود. با این كار نه تنها حجـم شـیر زیاد میشود بلكه به علت تخلیه مكرر شیر احتمـال عفونـت هـای پـستان كاهش مییابد.

در زمان گرفتن كودك از شیر:

در این دوران به خاطر تجمـع بیـشتر شـیر در پستان ها و همچنین به خاطر وجود دندان در دهان كودك و صدمه به نوك پستان امكان بروز عفونت افزایش مییابد. در هر حال در صورت بروز بیماری، بیمـار از قرمـزی و تـورم دردنـاك پـستان شاكی است كه اغلب با علائمی مثل تب همراه است. در مراحل اولیه تنها التهـاب و قرمزی مختصری در پوست دیده میشود و در صورتی كه درمان انجام نشود بـا پیشرفت بیماری آبسه تشكیل شده و پوست روی آن ممكن اسـت حالـت زخمـی پیدا كند. در بیمارانی كه تحت درمان با آنتی بیوتیك ها قـرار گرفتـه انـد ممكـن است علائم معمول بیماری وجود نداشته و تنها تودهای قابل لمس باشـد.

بنـابراین بیماری میتواند از نظر بالینی در دو مرحله باشد:

*التهاب بافت نرم (سلولیت) بدون تجمع چرك

* آبسه

در مرحله التهاب بافت نرم قرمزی مختصری روی پوست، حساسیت در لمس و درد در آن منطقه وجود دارد. پوست روی محدوده مبتلا در لمس كمی گرمتـر از سایر نقاط است. در صورت عدم درمان و پیشرفت عفونت، همانگونه كه قبلا ذكر شده حفرهای حاوی چرك تشكیل میشود كه همان آبسه پـستان اسـت. در ایـن حالت علائم پوستی، واضح تر و درد، شدیدتر است.

 

به منظور برخورداری از خدمات مشاوره سلامت رایگان و درمان بیماری خود در یکی از کلینیک های مجازی سیناطب فرم پر کرده و منتظر تماس مشاورین ما بمانید.

کلینیک های مجازی سیناطب

 

ساير مطالبي که شايد از خواندن آنها لذت ببريد!

مطالبي که در ذيل مشاهده ميکنيد نزديک ترين مطالب از لحاظ محتوايي به مقاله اي است که آنرا مطالعه کرديد...

    شما هم نظر بدهید...

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

در خبرنامه بیتفا عضو شوید!

با عضویت در بیتفا، آخرین نوشته‌های بیتفا، پیشنهادهای ویژه و برخی مطالب آموزشی را در ایمیل خود دریافت کنید.

محبوب ترین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

طراحی و کدنویسی این سایت تماما با تیم بیتفا بوده و هرگونه کپی برداری حرام بوده و مورد رضایت ما نمی باشد. جهت خرید قالب تماس بگیرید.

09370245225

b i t f a c o @ g m a i l . c o m