هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها

هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها

شايد نخستين پرسشي كه براي يك بيمار در مراجعه به هوميوپات مطرح مي شود، ميزان موفقيت و احتمال بهبودي وي است. به صورت يك اصل مي توان گفت…

این مطلب توسط ادمین در تاریخ 31 ام ژانویه 2018ارسال شده است.

جهت مطالعه هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها به سمت پایین اسکرول کنید.

هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها

هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها

شايد نخستين پرسشي كه براي يك بيمار در مراجعه به هوميوپات مطرح مي شود، ميزان موفقيت و احتمال بهبودي وي است. به صورت يك اصل مي توان گفت هر بيماري كه نيروي حياتي او از بين نرفته باشد، مي تواند از هوميوپاتي انتظار بهبودي داشته باشد.

درحقيقت با توجه به اينكه هوميوپاتي با تحريك سيستم ايمني بدن عمل مي كند، اگر سيستم ايمني و كلا ساختار بدن دچار نابودي مفرط وغير قابل برگشت شده باشد، اميد به بهبودي به شدت كاهش مي يابد.

مانند مراحل انتهايي سرطان و يا بيماراني كه عضو يا اعضايي از بدن را از دست داده اند و به عبارتي ناقص شده اند. كليه،كبدو… (تشخيص آن بسته به نظر پزشك هوميوپات است گرچه در اين موارد هم به وسيله هوميوپاتي مي توان با كاهش دردها و ايجاد آرامش و كاستن از داروهاي شيميايي عملا به بيمار كمك بسياري مي توان كرد.اما در عمل موانع ديگري نيز ممكن است پيش ايد كه البته قابل برطرف كردن هستند( بيمار بايستي تمامي نكات مربوط و بعضا غير مربوط از نظر خودش) را صادقانه عنوان كند تا هوميوپات به نزديكترين تشخيص برسد. چه بسيار پيش مي آيد كه بيمار به علل فوق ، مطلبي را در جلسات اول نمي گويد وپس از گذشت چندين جلسه ناموفق (يا بهبودي كم با گفتن نكات كليدي در تشخيص تازه به درمان كامل مي رسد كه اين امر باعث طولاني شدن درمان مي شود.

داروهاي شيميايي: در بسياري از بيماران به علت درمان آلوپاتي بيمار ٥٩ درحال مصرف داروهاي شيميايي است كه در اين حال هوميوپات بايستي تا حد امكان داروها را قطع و يا كاهش دهد. زيرا با درمان هوميوپاتي اختلال ايجاد مي شود. در مواردي كه داروها مسكن هستند و بيمار وابستگي حياتي به دارو ندارد (انواع ضد دردها، بعضي داروهاي اعصاب و…) عموما ازشروع درمان قطع مي شوند، ولي در مواردي كه بيمار به شدت وابسته به دارو شده و قطع آن مي تواند خطرناك و يا غير قابل تحمل باشد ناچار درمان هوميوپاتي همزمان با داروي شيميايي شروع ميشود (داروهاي فشار خون ،داروهاي قلبي،تشنج،آسم و…) تا با نتيجه گيري تدريجي بتوان داروي شيميايي راكاهش و در نهايت قطع كرد.پس موفقيت درمان كاهش و طول درمان افزايش مي يابد.

به طور مثال مصرف داروي هوميوپاتي مانند يك موسيقي ملايم است كه تنها در صورت شنيدن اثرگذاراست و اگر سروصداي ديگري در محيط باشد (داروي شيميايي) مطمئنا مانع ازشنيدن موسيقي ملايم مي شود.( هر چند كه شنيدن نيز غير ممكن نخواهد بود) گاهي بيماران تصور مي كنند با وجود مصرف داروهاي شيميايي به شدت به آن وابسته اند امكان درمان هوميوپاتي وجود ندارد، اما بايد گفت كه عليرغم سخت تر شدن درمان مي توان با نظر پزشك معالج، درمان را شروع كرد ونتيجه گرفت.

نكته مهم ديگر اينكه به دلايل مختلف ممكن است پزشك هوميوپات در جلسه اول درمان به نتيجه نرسد و در دفعات بعد با كامل كردن اطلاعات به تشخيص درست برسد وبنابراين بيمار نبايدبا اولين نتيجه منفي از هوميوپاتي نااميد شود و گاهي نيزممكن است مانند هر پزشك ديگري پزشك هوميوپات شما به تشخيص نرسد. دراين هنگام معمولا هوميوپات ها نظر مشورتي خود را در مورد بيماران از يكديگر مي پرسند. همانگونه كه با شكست درماني مثلا در درمان بيماري استخوان توسط يك ارتوپد نمي توان ارتوپدي را زير پرسش برد، همانگونه نيز نميتوان به صرف شكست درماني بيماراني معدود، كل هوميوپاتي را بي اعتبار دانست.

انتظار درمان در نزد بيماران نيز نكته مهم ديگريست كه گاه به اشتباه شكست درماني تلقي مي شود. در واقع بسياري از بيماريها با توجه به سير كند شكل گيري آنها مدت طولاني براي حصول به درمان نياز دارند و گاهي شروع اثر درماني حتي چند هفته بعد شروع مي شود و يا به كندي و در ابتدا به شكل نامحسوس است كه همين پديده باعث مي شود تا بيمار از درمان نااميد شود.

بارها پيش آمده كه براي اثبات بهبودي در بيمار ناچار به يادآوري مشكلات بيمار (با مرور پرونده وي) شدهايم كه در اين حال تازه بيمار متوجه تغييرات و بهبودي خود ميشود.

طول درمان در هوميوپاتي بسيار درنوسان است و بسته به نوع بيماري و حاد يا مزمن بودن آن از چند ساعت تا چند سال متغير است. شايد به عنوان يك معيار كلي بتوان مدت زمان درگيري بيماري را براي حدس زدن در مورد طول درمان در نظر گرفت. به عبارت ديگر هرقدر بيماري مدت طولانيتري فرد را در گير كرده باشد،زمان مورد نياز براي درمان طولاني ترمي شود. براي نمونه بيماري با قدمت بيش ازده سال احتمالا چندين ماه براي درمان وقت نياز دارد،البته شدت بيماري وهمينطور مصرف يا عدم مصرف داروهاي شيميايي نيز درتعيين اين مدت اهميت دارند.

بايد اضافه كرد بيمار با نخستين بار مصرف دارو (تشخيص درست) بهبودي را مشاهده مي كند و اكثرا تا حد رهايي كامل از دردهاي بيماريست. اما با گذشت زمان اثر دارو (حدودا يك ماه) نشانه هاي بيماري باز مي گردد. البته با شدتي كمتر از قبل با تكرار داروي هوميوپاتي و تغييرات لازم در قدرت دارو بيمار با مصرف بار دوم دوباره بهتر مي شود و اين تجويز مرتب صورت مي گيرد (مثلا ماهانه) و در هر بار برگشت، بيماري خفيف تر و مدت اثر درمان طولاني تر ميشود. براي مثال بيمار دو ماه يا چهارماه خوب است و در نهايت ديگربيماري بازگشت نمي كند.

شرايط زندگي بيماران نيز نقش مهمي در سرعت و كيفيت درمان دارد. مثلا اگر بيمار به طور مداوم تحت تاثير اثرات بد بيماريزا باشد. روشن است كه درمان به كندي پيش مي رود و گاه بازگشت دارد. عواملي همچون محيط پراسترس درخانه يا محل كار وحضور پيوسته مسائل روحي و يا آب و هوايي نامساعد همچون مانعي در برابر روند درمان قرارمي گيرد و بايد همزمان سعي در كاستن و دوري از آن شرايط بود.مثلا شما يك ماشين را كه تصادف كرده است، كاملا تعمير كنيد و خيلي زود دوباره آن ماشين تصادف كند و هر بار تعمير آن تصادف ديگري اتفاق بيافتد . در اين حال پيش از پرداختن تنها به خرابي ماشين بايد در پي علت آسيبهاي مكرر و رفع علت برآمد.

به طور كلي ميزان موفقيت هر هوميوپات بسته به تجربه و علم او متفاوت است ولي به طور كلي از ۵۰ ٪تا۹۰٪درنوسان است با توجه به ان عموم بيماراني كه به هوميوپاتها مراجعه مي كنند، عملا از پزشكي كلاسيك جوابي در خور نگرفته و بنابراين بيماري صعب العلاج مي شود. مي توان اين درصد موفقيت را بسيار قابل توجه دانست.پزشكان هوميوپات هر روزه شاهد شفاي بيماراني هستند كه اكثرا هيچ اميدي به درمان قطعي نداشته اند .هوميوپاتها هر روزه شاهد معجزات درماني بسياري اند اما نمي توان به هر بيماري وعده معجزه را داد اما آنچه مسلم است، تمام هوميوپاتها آرزويي جز شفاي بيماران دردمند را ندارند.

اکثر بیماری ها در طب رایج بوسیله داروهای کورتونی و شیمیایی کنترل شده و بهبودی نسبی ایجاد میکند که موقت میباشند و بعد قطع داروها علایم مجدد عود میکنند. بهترین روش درمان، درمان شگفت انگیز و معجزه گر هومیوپاتی می باشد که بدون عارضه از طریق تحریک و تقویت سیستم ایمنی و بازگرداندن نیروی حیات به بافت های درگیر، امکان جلوگیری از پیشرفت بیماری ، عود مکرر ،کاهش علایم و  مهمتر از همه درمان ریشه ای آن را بعد از گذراندن دوره های درمان در بیماران مبتلا فراهم می نماید.

به منظور برخورداری از خدمات مشاوره سلامت رایگان و درمان بیماری خود در یکی از کلینیک های مجازی سیناطب فرم پر کرده و منتظر تماس مشاورین ما بمانید.

کلینیک های مجازی سیناطب


مطالب مرتبط:

هومیوپاتی چیست؟

هومیوپاتی و چاقی

بیماری های قابل درمان در هومیوپاتی

داروهای هومیوپاتی

تشخیص و تجویز در هومیوپاتی

اثربخشی داروهای هومیوپاتی

هومیوپاتی دانشی ناشناخته

هومیوپاتی درمان بدون عارضه

درمان به روش هومیوپاتی

هومیوپاتی یا مشابه درمانی

بیماری های قابل درمان در هومیوپاتی

هدف درمان هومیوپاتی ،شناخت و درمان ناهنجاري ايجاد شده دربدن

تفاوت هومیوپاتی و طب رایج

هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها

هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها

هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها

هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها

هومیوپاتی،روشی نوین دردرمان ریشه ای بیماری ها

 

ساير مطالبي که شايد از خواندن آنها لذت ببريد!

مطالبي که در ذيل مشاهده ميکنيد نزديک ترين مطالب از لحاظ محتوايي به مقاله اي است که آنرا مطالعه کرديد...

    شما هم نظر بدهید...

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

در خبرنامه بیتفا عضو شوید!

با عضویت در بیتفا، آخرین نوشته‌های بیتفا، پیشنهادهای ویژه و برخی مطالب آموزشی را در ایمیل خود دریافت کنید.

محبوب ترین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

طراحی و کدنویسی این سایت تماما با تیم بیتفا بوده و هرگونه کپی برداری حرام بوده و مورد رضایت ما نمی باشد. جهت خرید قالب تماس بگیرید.

09370245225

b i t f a c o @ g m a i l . c o m